Radio E-volution

Работни методи

Междукултурното учене: Какво е междукултурно и какво учене?

Според Уикипедия Междукултурното учене  е област на изследване, проучване и прилагане на знания за различните култури, техните различия и прилики. От една страна, то включва теоретичен и академичен подход, а от друга практически приложения като научаване на преговори с хора от различни култури, живот с хора от различни култури, живеене в различна култура и перспектива за мир между различните култури. В момента междукултурното учене е тема, която получава все по-голям интерес. Това се дължи главно на възхода на културните изследвания и глобализацията. Културата се превърна в инструмент за социално тълкуване и…

прочети още >>

Отново малко за неформалното обучение – основата на младежката работа

Младежката работа често има силна образователна цел или измерение. Обикновено образованието или ученето, което се провежда в младежката работа, е „неформално“ – не „формално“ и не „информално“. Младежката работа и неформалното обучение имат много общи черти. Въпреки това, те не са едно и също. Формалното учене Образование или обучение, което обикновено се предоставя от образователна институция или обучение, структурирано по отношение на целите на обучението, времето за учене или предоставената подкрепа и води до сертифициране. Формалното обучение е умишлено от гледна точка на учащия. Неформалното учене Обучение, което се осъществява чрез планирани дейности…

прочети още >>

Форум театър или изкуството да сме активни граждани

Форум театърът е атрактивен метод за насърчаване на публичните дебати по проблеми, които целевата група сама е определила като важни. Подходът „социален театър“ или „форум театър“ възниква в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и нарушаването на човешките права. Наречен е „театър на освобождението“, защото е стимулирал революционните движения, но е довел и до осъществяване на вътрешната потребност от личностна изява, от активно отстояване на собствено мнение и гражданска позиция. Форум театърът е малка пиеса, отразяваща проблеми на местната общност. Но той не е само пиеса. Той е също…

прочети още >>

Dignity – инструмент за закрила на деца и млади хора

Dignity е публикация за подкрепа на младежки работници в осигуряване на закрила на деца и млади хора в междукултурните елементи в работата с младите хора. Тя се занимава с въпроса за защита на децата и младите хора срещу различните форми на злоупотреба. Като такъв е тясно свързана с образованието за човешките права: всяка форма на насилие е нарушение от Всеобщата декларация за правата на човека. Тази тема е в много младежки организации все още табу. Чрез тази публикация ние искаме да споделим добри практики на други младежки организации, предлагайки инструмент,…

прочети още >>

Да бъдеш ментор: Работна книжка за ЕДС ментори

„Да бъдеш ментор“ има за цел да служи като практическо ръководство за ЕДС ментори. Целта на инструмента е да повиши информираността за двупосочния процес на обучение между доброволците и техния ментор. Книжката ще развие знанията и уменията на ментора, представяйки му менторството като дългосрочен процес с определени роли и задачи. Свалете приложението: Workbook for EVS mentors

прочети още >>

Медийни игри / Младежка работа

Как да използваме принципи на медийната манипулация медия за постигане на наши цели Описание на инструмента: Групата се разделя на две подгрупи – интервюиращи и интервюирани. Един тренер остава с групата на интервюираните и им задава произволни роли и професии /студенти, мигранти, банкери, социлни работници…/. Втори тренер остава с интервюиращите и им възлага отделни задачи, като целта е чрез интервюто да докажат, че даден човек /интервюиран/ е корумпиран, светец, нуждаещ се от помощ и т.н. Интервютата започват като задачите и ролите се пазят в тайна по време на играта. Участниците…

прочети още >>

Игри на открито

Война с целувки: За предпочитане е да се проведе върху мека повърхност: трева. Всички са застанали в кръг (сядането на земята е от съществено значение, защото това прави играта по-трудна и забавна) разделени на момчета и момичета. На момичетата се прошепва номер в ухото, а на момчетата буква. Един от участниците е седнал в средата казвайки на глас една буква и един номер. Ако лицето, което седи в центъра е момиче, момчето, което чуе своята буква трябва да тича и да целуне момичето в средата по бузата. Момичето с номера трябва да направи всичко…

прочети още >>

Игри за разчупване на леда

Профил на участника: Всеки участник взема произволен лист хартия с образа на един от участниците в играта с десет въпроса на него. Той трябва да идентифицира участника на неговия/нейния лист и да го/я помоли да отговори на въпросите в рамките на десет минути. Кръгът се завърта когато и анкетирания участник намери своя образ и му зададе също своите десет въпроса. Nightfalls, killerwalks: Група от 25 души. Участниците образуват кръг, в който всеки може да види всеки. Инструкторът изисква от всички да си затворят очите. Участниците, които усетят ръката инструктора на своето рамо трябва да си отворят очите. Това ще…

прочети още >>

Игри за запознаване

Завесата пада: Участниците са разделени в две групи. Двама фасилитатори държат завеса / чаршаф, който разделя двете групи. Всяка група решава кой трябва да застане пред завесата от тяхна страна. Когато един човек от всяка група заеме позиция от всяка от страните (те не трябва да бъдат в състояние да се виждат един друг), фасилитаторите пускат завесата и първият от двамата, който каже името на другия човек печели. Победител е тази група, която е по-бърза. Обикновено групите получава истинско вдъхновение след няколко кръга, като да стоят с лице обърнато на другата страна или да изпращат…

прочети още >>

Енерджайзери

Целуни заека: Групата образува кръг и първият човек започва, като се преструва, че държи заек. Притежателят трябва да целуне заека и да каже къде той / тя го е целунал. След това той / тя предава заека на следващия играч, който трябва да направи същото, но да целуне животното на различно място. И така историята продължава докато всеки целуне заека. На втория тур на играта човекът, който е започнал трябва да целуне следващия играч, където той / тя е целунал заека и се продължва така, докато всеки целуне съседа си. Тази игра носи…

прочети още >>
И бъди в час с това, което се случва

European Union Съфинансиран от програма
"Еразъм +"
на Европейският съюз